Polska z Ameryki :: Piszę o Polsce, Ameryce, i o sobie, mieszkając w USA od 1993 roku. ::

Popieram Ruch na Rzecz Demokracji

Zdadzam się z podpisanymi że polska demokracja za rządów PiSu (Parti Antydemokratycznej) cofa się do tyłu (wiele razy o tym pisałem). Powinniśmy iść dokładnie w odwrotnym kierunku: umacniać polską demokrację. Powinniśmy oddawać coraz więcej władzy samorządom. Powinniśmy odbiurokratyzować Polske. Powinniśmy odpartyjniać Polske. Powinniśmy obniżać podatki.

To są bardzo ważne problemy które zwalniają polską gospodarkę. Tymi sprawami powinniśmy się zajmować. A nie LUSTRACJĄ, która coraz bardziej dzieli.

Czy PiS zdąża ku temu? NIE! Dlatego każdy tego typu ruch i działanie POPIERAM!

Wyrywek z deklaracji Ruchu:

Obecnie rządzący mają zasadniczo inną wizję państwa i jego roli, nie rozumieją zasad demokracji, lekceważą zasady państwa prawa, dążą do jego upartyjnienia i ideologizacji. Próbują osłabić i zdezawuować istotne dla funkcjonowania demokratycznego państwa instytucje, takie jak Trybunał Konstytucyjny, niezawisłe sądy, wolne media. Społeczeństwo traktują nie jako zbiór obywateli, partnera dialogu, ale jako zawłaszczony obiekt swych rządów: dzielą je, skłócają, niszczą autorytety, próbują wypchnąć na margines życia obywatelskiego całe grupy społeczne. Uczciwą debatę społeczną zastępuje demagogia i populizm rządzących.

W konsekwencji atmosfera społeczna jest zła, poziom i klimat debaty publicznej jest gorszący. W społeczeństwie rośnie niechęć do polityki i polityków, co skutkuje z kolei między innymi niską frekwencją wyborczą. Setki tysięcy młodych ludzi, zamiast realizować swe aspiracje i pracować dla dobra wspólnego, dla dobra Polski, emigruje do krajów liberalnej demokracji i z nimi wiąże swą przyszłość.

Krytycznie oceniamy politykę zagraniczną obecnego rządu, faktycznie zmierzającą do osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

ŹródłoOświadczenie Ruchu na Rzecz Demokracji

Ulubiony Cytat

Tematy

Tagi

Archiwum

Czytam (i polecam)

· swojak.info - Polska po emigracji
· Azrael - zwykłe pisanie

Powrót do Polski

  do mojego powrotu do Polski w 2015!

Moje Strony

· kubasek.com
· kacwin.com

Humor

· Humorek

Nowe Wpisy

Zapisz się na listę! Zostaniesz powiadomiony o każdym nowym wpisie na tym blogu.

Currently Reading

Info

© 2001-2022 Stanley Kubasek About me :: Contact me

Najbardziej Popularne

Ja na Twitter

»zobacz więcej

Ostatnie Wpisy